Sök till Ymna

Vi vill gärna välkomna nya sångare som kan bidra till körens klang och som söker ett rikt och engagerat sammanhang att få musicera i. Nya körsångare antas i huvudsak i början av varje termin. Provsjungningar äger därför främst rum i augusti/september respektive januari. 

Nya sångare

För att vara med i Ymna behöver du:

  • Hålla hög sångstandard och ha en medveten sångteknik.
  • Ha god körvana och gärna någon slags musikalisk utbildning (t.ex. folkhögskola/musikhögskola) eller vara verksam som musiker/musikpedagog.
  • Ha notläsningsvana och bra gehör för att möjliggöra snabb instudering av musik.
  • Kunna avsätta tid för varje repetition samt övning hemma.
  • Betala en terminsavgift (350-700 kr, går till körledarens arvode, gemensamma aktiviteter och andra utlägg för föreningen).
  • Vara beredd på att ett medlemskap i Ymna är ett långsiktigt åtagande, en termin i taget, där körens gemensamma utveckling bygger på sångarnas närvaro under terminens övningar och framträdanden. 

Läs mer om körens verksamhet och rutiner på sidan Om Ymna

Anmälan

Anmäl ditt intresse genom att fylla i kontaktformuläret: Intresseanmälan

Du får sedan en bekräftelse till din angivna e-postadress. Körledaren kontaktar dig när en provsjungningsperiod närmar sig för att boka en tid för provsjungning, så det kan alltså dröja en tid beroende på när under året som du anmäler ditt intresse. 

Fotograf: Hendrik Zeitler