Kreativ och engagerad damkör i Göteborg

Om Ymna

Beskrivning av kören

Ymna är en kreativ och engagerad damkör på hög musikalisk nivå, bestående av ett trettiotal sångare (sopraner och altar) i blandade åldrar. Kören startades 1997 av dirigent Johanna Thür, den fungerar som en fristående ensemble och drivs som en ideell förening. Namnet Ymna är fornnordiska för ”hymn”. 

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker, med fokus på kvinnors musik och berättelser genom historien. Ymna sjunger framför allt gärna tonsättningar av kvinnor från tidig renässans till nutid samt folkmusik i arrangemang av Johanna Thür.

Klassiska damkörverk ingår i repertoaren, men likaså nyskriven musik, framför allt beställningar av Göteborgstonsättare. Sedan många år har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svensk folkmusik och folkliga koraler, visor och polskor. Johanna Thür skriver kontinuerligt nya arrangemang för kören, baserade på melodier ur folkmusikalisk tradition. Kören ingår ofta nära samarbeten med olika musiker, men har även arbetat med exempelvis skådespelare, regissörer och dansare.

Ymna har genom åren gett ett stort antal konserter, både hemma i Göteborg, ute i landet samt vid flera tillfällen även utomlands. Det är framför allt med de folkmusikaliska konsertprogrammen som kören har turnerat i Sverige, bl.a. i Musik vid Dellen och Musik vid Siljan sommaren 2017. Folkmusiken har även tagit kören till Stuttgart i Tyskland, Vilnius i Litauen samt Wroclaw i Polen. 

Ymnas CV

I Ymnas CV återfinns en samlad förteckning över körens projekt, konserter och samarbeten.

Ymnas verksamhet och rutiner

Sedan hösten 2020 hålls Ymnas fysiska repetitioner i Carl Johans kyrka i Göteborg. Kören övar på måndagskvällar, oftast kl. 18.00-20.30. Utöver detta har kören oftast:

– cirka 4-6 framträdanden per termin

– 1-2 stämrep (eller utifrån behov) inom eller utanför ordinarie övningstid

– en kördag eller körhelg per termin, för musikalisk fördjupning och stärkt gemenskap

– höstlov, jullov, sportlov och påsklov, samt ett längre uppehåll över sommaren

ett eller flera sociala arrangemang, t.ex. en mindre resa, körfest, knytismiddag, klädbytardag, samt vissa år även en längre resa, beroende på pågående projekt och föreningens ekonomi. 

Som utgångspunkt deltar körens sångare vid alla övningar och framträdanden under terminen. Kören drivs som en ideell förening med en styrelse som planerar verksamheten tillsammans med körledaren. Som medlem i kören är man automatiskt medlem i föreningen Ymna. Alla aktiva körsångare betalar en terminsavgift som går till gemensamma aktiviteter och utlägg för föreningen. 

I Ymna finns en ansvarsfördelning för att underlätta arbetet för körledaren och styrelsen samt för att göra alla delaktiga i Ymnas arbete. De fasta ansvarsuppgifterna är: styrelseledamöter och valberedning, stämledare, notfiskaler, klädselansvarig, inspelningsansvarig och kommunikationsansvarig. Utöver dessa finns även ett flertal mindre eller tillfälliga uppgifter, såsom samordning av resor eller mat vid enskilda tillfällen, skivförsäljning etc. 

Carl Fredriks kyrka, Göteborg

Carl Johans kyrka i Göteborg.

Ymnas körledare

Johanna Thür är en idérik och drivande körledare med lång erfarenhet av att arbeta med nordisk folklig sång i kör och med den klassiska körmusiken som ett tydligt fundament.

Damkören Ymna, som Johanna grundade för drygt tjugo år sedan, har kommit att bli hennes primära vokala instrument. Hon skriver kontinuerligt nya arrangemang för ensemblen över folkliga koraler, visor och folklig dansmusik (varav en del finns utgivna på Bo Ejeby förlag). 

Johanna är utbildad vid bland annat Högskolan för scen och musik i Göteborg och Consérvatoire Superieure de Paris. Hon är idag organist, cembalist och körledare, men är även en uppskattad kursledare med de egna körarrangemangen som utgångspunkt.

2018 belönades Johanna med Madeleine Ugglas stipendium för sitt arbete med Ymna och med att översätta det folkliga sångsättet till kör.