LUCIATÅG I FOLKTON

 

Under ett tiotal år har kören Ymna gett hyllade luciakonserter för fullsatta bänkar i Hagakyrkan i Göteborg. Nu vill de även att personer utanför staden ska få ta del av detta unika luciatåg i folkton.

Luciaprogrammet består av folkliga visor och koraler som kören under olika folkmusikprojekt övat in tillsammans med folksångerskorna Eva Rune och Ingrid Brännström för att fånga det sångidiom som genren kräver. De senaste åren har konserten getts tillsammans med saxofonisten och folkmusikern Hanna Wiskari Griffiths.

Vi vill med detta program erbjuda en luciakonsert bortom de idag traditionella luciasångerna och bidra till ökad kännedom om en äldre sångskatt. Att låta dessa sånger ljuda i nationell TV tycker vi vore ett fint alternativ i juletid.

BIOGRAFI – YMNA

Ymna är en kreativ musikalisk sammanslutning bestående av ett tjugotal sångare (SSAA) och har sin hemvist i Hagakyrkan, Göteborg. Kören startades 1997 av sin dirigent Johanna Thür och huvuduppdraget är förlagt till Hagakyrkan där Ymna sjunger regelbundet i några gudstjänster per termin. Samtidigt arbetar kören alltid med någon form av fristående konsertprogram.

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker. Klassiska damkörverk ingår, liksom nyskrivna verk och uruppföranden av framför allt Göteborgskompositörer. Sedan tio år tillbaka har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svenska folkliga koraler och polskor. Kören har ingått flera nära samarbeten med improvisationsmusiker, skådespelare och dansare, senast i samarbete med folkmusiktrion Groupa och folksångerskan Ingrid Brännström som tillsammans gav konsertprogrammet Se hur ljuset fyller världen (2013 & 2014). Körens ledare Johanna Thür har skrivit en rad nya körarrangemang, varav en del har utgivits på Bo Ejeby förlag.

BILDER FRÅN 2012 & 2013 ÅRS LUCIAKONSERTER

Foto: Johan Erlandsson och Peter Jonegård.
galleri

KONTAKT

För vidare information eller frågor, kontakta Johanna Thür, musikalisk ledare för Ymna:

E-post: johanna.thur (at) svenskakyrkan.se

Telefon: 0730-30 07 69