Vår körledare

Veronica Wåhlberg

Veronica Wåhlberg är en mångfacetterad körledare. Hon är utbildad pedagog i ämnena kör, rytmik, och sång samt läser just nu en organistutbildning. Förutom sin roll som Ymnas körledare arbetar hon även i Lundby församling med rytmik och barnkör. Tidigare har Veronica lett Chalmers Sångkör, Lundbykören, Alingsås manskör, m.fl. och hon har själv sjungit i Svenska Kammarkören i många år.

Sång, rytmik, kör och musikdramatik är Veronicas specialiteter och a capella-musiken hennes musikaliska hemvist, med Benjamin Britten som favoritkompositör. Men en särskild plats i hennes hjärta har folkmusiken och visor, både svenska, engelska och franska.