Personuppgiftslagen (GDPR)


Intresseanmälan

Vid intresseanmälan till provsjungning för Ymna registreras de personuppgifter som du uppger. Uppgifterna behandlas endast av körledaren och några utsedda körmedlemmar i syfte att administrera Ymnas rekryteringsprocess. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Om en ansökan önskas dras tillbaka för att radera personuppgifterna kontaktas någon i styrelsen.


Medlem

Vid antagande som medlem i Ymna registreras de personuppgifter som du uppger (kontaktinformation, nära anhörig, allergier etc). Uppgifterna är åtkomliga endast för körens övriga medlemmar. Vid avslutat medlemskap kan uppgifterna raderas.

Framträdanden, övningar och föreningens verksamhet dokumenteras kontinuerligt i form av bilder, filmer och ljudinspelningar. Dessa arkiveras och används i syfte att marknadsföra kören, som instuderingsmaterial eller vid redovisningar, ansökningar etc. Användning av bilder, filmer och ljudinspelningar fortsätter även vid enskilda medlemmars avslutade medlemskap, men vid önskemål om att radera enskilda filer kontaktas någon i styrelsen.

Medlemmars personuppgifter kan vid behov lämnas ut till tredje part, vid t.ex. bokning av resor och boende, anmälan till evenemang.