Kategorier
Nyhet

Våren 2021

Vårterminen är igång, trots rådande pandemi. Vi träffas digitalt i helkör och stämvis för instudering av nytt material inför kommande projekt. Förhoppningsvis kan vi börja ses fysiskt för repetitioner i någon form senare under terminen.

Aktuella projekt som vi jobbar inför är föreställningen Idlaflickorna på Göteborgs stadsteater under den kommande vintern där Ymna kommer att medverka.