Kreativ och engagerad damkör i Göteborg
Se hur ljuset fyller världen – konsertprogram & körworkshop

Ymna jobbar vidare i sitt samarbete med folkmusiktrion Groupa och folksångerskan Ingrid Brännström. Nu går det bra att inför våren boka denna musikaliska kollaboration för antingen enbart en musikgudstjänst/konsert, eller en musikgudstjänst/konsert i kombination med en körworkshop. I det senare fallet föregås konserten av en kördag med er lokala kör, eller flera lokala körer tillsammans, där Ingrid Brännström lotsar sångarna i repertoarinlärning och folkligt sångsätt. Körsångarna är sedan delaktiga i konserten.

Ingridjonasymna

Ingrid Brännström, Jonas Simonson och delar av Ymna under konserten Se hur ljuset fyller världen, Hagakyrkan midsommar 2013. Foto: Johan Erlandsson.

by Ymnas webmaster | Posted in Okategoriserade | No Comments » | - 2013-11-02

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.