Om Ymna

Beskrivning av kören

Ymna är en kreativ musikalisk sammanslutning bestående av ett tjugotal sångare (SSAA) och har sin hemvist i Hagakyrkan, Göteborg.

Kören startades 1997 av sin dirigent Johanna Thür och huvuduppdraget är förlagt till Hagakyrkan där Ymna sjunger regelbundet i några gudstjänster per termin. Samtidigt arbetar kören alltid med någon form av fristående konsertprogram.

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker. Klassiska damkörverk ingår, liksom nyskrivna verk och uruppföranden av framför allt Göteborgskompositörer. Kören har ingått flera nära samarbeten med improvisationsmusiker, skådespelare och dansare.

Sedan tio år tillbaka har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svenska folkliga koraler och polskor. Körens ledare Johanna Thür har skrivit en rad nya körarrangemang, varav en del har utgivits på Bo Ejeby förlag. Med folkmusiken har Ymna genom åren gett ett stort antal konserter i hela Sverige, samt vid svensk-polska kulturfestivalen i Wroclaw (2006). En skiva med Ymnas folkmusik, Över bergena blå, spelades in 2005.

Den varma sammanhållningen och sociala samvaron är en mycket viktig del av Ymna och körhelger och längre resor anordnas med jämna mellanrum. Kören drivs som en ideell förening. Genom körresor har Ymna gästat bland annat Gotland, Värmland, Östergötland, svenska fjällen och Frankrike. Namnet Ymna är fornnordiska för ”hymn”.

Ymnas CV

I Ymnas CV återfinns en samlad förteckning över körens projekt, konserter och samarbeten.

Ymnas körledare

Johanna Thür är verksam som organist, cembalist och körledare i Haga församling i Göteborg. Hon har studerat för bl.a. Johannes Landgren (orgel) och Gunnar Eriksson (körledning) vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, och för Marie-Louise Langlais (orgel) vid Consérvatoire Superieure de Paris.

Som kyrkomusiker besitter hon en stor bredd. Damkören Ymna är hennes vokala instrument, som på en hög musikalisk nivå framför utvald repertoar med framför allt tonsättningar av kvinnor och folkmusik i hennes egna arrangemang. Johanna skriver kontinuerligt nya arrangemang för Ymna, varav en del finns utgivna på Bo Ejeby förlag.

Som ledare för Hagakyrkans unga körer skolar hon även barn i klassisk sång och kyrkomusik. I Hagakyrkan finns ett rikt utbud av gudstjänster och konserter där musiken utgör en omistlig beståndsdel i församlingslivet. 

Johanna_Thur