Om Ymna

Beskrivning av kören

Ymna är en kreativ och engagerad damkör på hög musikalisk nivå, bestående av ett trettiotal sångare (sopraner och altar) i blandade åldrar. Namnet Ymna är fornnordiska för ”hymn”. Kören startades 1997 av dirigent Johanna Thür och huvuduppdraget är förlagt till Hagakyrkan i Göteborg där Ymna sjunger regelbundet i några gudstjänster per termin. Parallellt arbetar kören ofta med olika projekt och fristående konsertprogram. Kören drivs som en ideell förening.

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker, med fokus på kvinnors musik och berättelser genom historien. Ymna sjunger framför allt gärna tonsättningar av kvinnor från tidig renässans till nutid samt folkmusik i arrangemang av Johanna Thür. Klassiska damkörverk ingår i repertoaren, men likaså nyskriven musik, framför allt beställningar av Göteborgstonsättare. Sedan många år har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svensk folkmusik och folkliga koraler, visor och polskor. Johanna Thür skriver kontinuerligt nya arrangemang för kören, baserade på melodier ur folkmusikalisk tradition. Kören ingår ofta nära samarbeten med olika musiker, men har även arbetat med exempelvis skådespelare, regissörer och dansare.

Ymna har genom åren gett ett stort antal konserter, både hemma i Göteborg, ute i landet samt vid flera tillfällen även utomlands. Det är framför allt med de folkmusikaliska konsertprogrammen som kören har turnerat i Sverige, senast under sommaren 2017 vid Musik vid Dellen och Musik vid Siljan. Folkmusiken har även tagit kören till södra Tyskland, Vilnius samt Wroclaw i Polen.

Ymnas CV

I Ymnas CV återfinns en samlad förteckning över körens projekt, konserter och samarbeten.

Ymnas verksamhet och rutiner

Ymna övar på måndagar kl. 18.30-21.00 under höst- och vårtermin. Utöver detta har kören:

– cirka 4-6 framträdanden per termin

– 1-2 stämrep (eller utifrån behov) utanför ordinarie övningstid

– en kördag eller körhelg per termin, för musikalisk fördjupning och stärkt gemenskap

– höstlov, jullov, sportlov och påsklov, samt ett längre uppehåll över sommaren

ett eller flera sociala arrangemang, t.ex. en mindre resa, körfest, knytismiddag, klädbytardag, samt vissa år även en längre resa, beroende på pågående projekt och föreningens ekonomi. 

Som utgångspunkt deltar körens sångare vid alla övningar och framträdanden under terminen. Kören drivs som en ideell förening med en styrelse som planerar verksamheten tillsammans med körledaren. Som medlem i kören är man automatiskt medlem i föreningen Ymna. Alla aktiva körsångare betalar en terminsavgift som går till gemensamma aktiviteter och utlägg för föreningen. 

I Ymna finns en ansvarsfördelning för att underlätta arbetet för körledaren och styrelsen samt för att göra alla delaktiga i Ymnas arbete. De fasta ansvarsuppgifterna är: styrelseledamöter och valberedning, stämledare, notfiskaler, klädselansvarig, inspelningsansvarig och kommunikationsansvarig. Utöver dessa finns även ett flertal mindre eller tillfälliga uppgifter, såsom samordning av resor eller mat vid enskilda tillfällen, skivförsäljning etc. 

Ymnas körledare

Johanna Thür är verksam som organist, cembalist och körledare i Haga församling i Göteborg. Hon har studerat för bl.a. Johannes Landgren (orgel) och Gunnar Eriksson (körledning) vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, och för Marie-Louise Langlais (orgel) vid Consérvatoire Superieure de Paris.

Som kyrkomusiker besitter hon en stor bredd. Damkören Ymna är hennes vokala instrument, som på en hög musikalisk nivå framför utvald repertoar med framför allt tonsättningar av kvinnor och folkmusik i hennes egna arrangemang. Johanna skriver kontinuerligt nya arrangemang för Ymna, varav en del finns utgivna på Bo Ejeby förlag

Som ledare för Hagakyrkans unga körer skolar hon även barn i klassisk sång och kyrkomusik. I Hagakyrkan finns ett rikt utbud av gudstjänster och konserter där musiken utgör en omistlig beståndsdel i församlingslivet. 

Johanna_Thur